Een voorbeeld van een trainingsoefening:

Eén game lang gooi je per frame eerst de 7 pin en dan de 10 pin.

·         Te behalen score: 70% of meer voor zowel de 7 als de 10 pin. De pin zelf moet

door de bal zijn geraakt.

Een tweede game lang is je uitgangspositie de tweede arrow.

Een derde game lang is je uitgangspositie de derde arrow.

Een vierde game lang is je uitgangspositie de eerste arrow.

·         Te behalen score per uitgangspositie: 70% of meer dat je bal over het gekozen

punt gaat (target) en de headpin is geraakt.

Een vijfde game lang is je uitgangspositie een vrije keus.

·         Te behalen score:  100% headpin geraakt. Bij 1e worp 7 of meer om. 100% spares, behoudens       splits. Je eindscore is boven de 170.

Ongeacht de baanconditie moeten de scores gehaald worden.

Ben je starter dan kun je hier naar toe werken.

Leg de lat steeds hoger als de eindscore makkelijk en zeer regelmatig gehaald wordt.

Have fun. J

ockenburghproshop, ockenburgh pro shop